CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1
1. Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng
2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:
- Đối tượng tuyển sinh là người từ 15 tuổi trở lên, có sức khoẻ phù hợp với nghề, không mắc các bệnh truyển nhiễm và tệ nạn xã hội;
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:
3.1. Mô tả về khoá học
- Khoá học bao gồm 07 môđun chuyên môn nghề nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ thuật xây dựng trong thực tập và sản xuất.
3.2. Mục tiêu đào tạo
- Chương trình nhằm mục đích đào tạo ra những người công nhân có trình độ về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe đáp ứng được yêu cầu của nghề.
4. Danh mục số lượng, thời lượng các mô-đun:
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Số tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập Kiểm tra
MĐ 01 Vật liệu xây dựng 1 15 10 4 1
MĐ 02 An toàn và BHLĐ 1 15 10 4 1
MĐ 03 Xây gạch, đá 3 75 11 60 4
MĐ 04 Thi công bê tông 2 40 8 29 3
MĐ 05 Trát vữa 2 40 10 27 3
MĐ 06 Láng, lát, ốp 2 40 10 27 3
MĐ 07 Thực tập sản xuất 3 75 11 60 4
  Tổng cộng: 14 300 70 211 19
5. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và trách nhiệm:
5.1. Khối lượng kiến thức:
- Khối lượng kiến thức là 07 ( bảy ) môđun đào tạo, với thời gian thực học là 310 giờ, được thực hiện 03 tháng.
5.2. Kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết khác.
+ Kiến thức :
- Hiểu được tính năng sử dụng của các loại vật liệu dùng trong xây dựng,
- Nhận biết được thiết bị, dụng cụ điện và vận dụng được các biện pháp an toàn về điện khi thi công;
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn lao động;
- Liệt kê được nội dung công tác chuẩn bị về mặt bằng và trang thiết bị thi công;
- Hiểu được cách xác định tim mốc và công tác thi công đào đắp bằng phương pháp thủ công;
- Trình bày tác dụng của từng loại cốp pha, cốt thép giàn giáo khi thi công kết cấu bê tông cốt thép;
- Hiểu được qui trình thi công bê tông: Trộn, vận chuyển, đổ, san đầm và bão dưỡng, sửa chữa khuyết tật bê tông, lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Trình bày được nội dung, phương pháp và yêu cầu kỹ thuật xây gạch;
- Trình bày được nội dung các phương pháp kỹ thuật xây, lát đá;
- Trình bày được qui trình công tác trát, láng, ốp;
- Nhận biết được những kiến thức lý thuyết kết hợp với thực hành áp dụng vào thực tế để thi công các công trình tại những đơn vị sản xuất;
+ Kỹ năng:
- Phân biệt được các loại vật liệu dùng trong xây dựng, biết cách trộn vữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tính toán xác định liều lượng cấp phối vữa xây, trát, cấp phối bê tông
- Thực hiện được những nội dung cơ bản về công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn lao động
- Thực hiện được cách xác định tim mốc và công tác thi công đào đắp bằng phương pháp thủ công;
- Lắp dựng được các loại cốp pha khi thi công kết cấu bê tông cốt thép đơn giản;
- Gia công và lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép đơn giản;
- Thực hiện được qui trình thi công bê tông: Trộn, vận chuyển, đổ, san đầm và bảo dưỡng;
- Sửa chữa được các khuyết tật của bê tông sau khi tháo dỡ cốp pha.
- Làm được các nội dung trong công tác xây gạch, xây lát đá và công tác trát, láng, lát, ốp và hoàn thiện công trình.
- Làm được các công việc về xây dựng công trình tại các đơn vị thực tập sản xuất;
+ Thái độ:
- Lao động có kỷ luật và tác phong công nghiệp
- Thể hiện tính cẩn thận, chính xác và kiên trì trong quá trình học.
5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;
- Có Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;
- Cập nhật được kiến thức, sáng tạo trong công việc.
6. Thời gian của khóa học
- Thời gian toàn khoá: 03 tháng
- Thời gian thực học: 12 tuần
- Tổng thời gian toàn khóa: 300 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 70 giờ
+ Thời gian học thực hành, thực tập: 211 giờ
+  Thời gian thi kiểm tra kết thúc mô đun: 19 giờ
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
7.1. Quy trình đào tạo
- Xác định nhu cầu đào tạo: Xác định chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh
- Lập kế hoạch đào tạo
- Thực hiện đào tạo
- Đánh giá, hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo thực tế sản xuất.
7.2. Điều kiện tốt nghiệp: Theo điều 27 về công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
8. Phương pháp và thang điểm đánh giá:
8.1. Phương pháp đánh giá:
Thực hiện theo điều 24, 25, 26 và 27 về xét và công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
8.2. Thang điểm đánh giá:
Kết quả thi kết thúc mô - đun, điểm tổng kết khoá học được đánh giá theo phương pháp tính điểm và dùng thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số;
9. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo
9.1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho các mô đun đào tạo nghề:
Thời gian của khoá học được thực hiện là 03 tháng, gồm 7 mô đun đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại bảng mục 4.
9.2. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:    
Thực hiện theo điều 26 và 27 về xét và công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
 


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Kế toán doanh nghiệp
Vận hành cần trục
Vận hành cầu trục
Vận hành máy nâng hàng
Vận hành máy xúc
Vận hành máy ủi
Vận hành máy san
Vận hành máy đóng cọc
Vận hành máy khoan cọc nhồi
Tin học ứng dụng
Vận hành dây chuyền sản xuất tấm lợp
Vận hành máy nén khí
Vận hành cần trục tháp
Vận hành máy vận thăng
Vận hành máy trạm trộn bê tông
Vận hành thiết bị áp lực
Gia công lắp dựng và tháo dỡ khuôn ván giàn giáo
Vận hành nồi hơi, lò hơi
Kỹ thuật lạnh
Vận hành máy lu
May công nghiệp
Sửa chữa điện và điên lạnh ô tô
Sửa chữa máy thi công xây dựng
Vận hành máy khoan nổ mìn
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 23
  • Hôm nay: 518
  • Hôm qua: 1,584
  • Tuần này: 518
  • Tuần trước: 9,644
  • Tháng này: 435,494
  • Tháng trước: 386,915
  • Tất cả: 3,879,460
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280