Phòng tài chính kế toán
Trưởng phòng
* Trưởng phòng: Cử nhân Trần Đình Hải
* Bộ máy của phòng gồm có: 04 Đ/c
* Điện thoại: 0220.3885512         
* Fax: 0220.3883019
* Email: haicgxd.cmc@gmail.com
1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.
2. Nhiệm vụ:
- Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định;
- Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của HSSV; các koản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. 
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản hàng năm;
- Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp lương và nộp các khoản bảo hiểm,các khoản phúc lợi và các khoản khác cho cán bộ, giáo viên, người lao động theo chế độ chính sách quy định; miễn giảm học phí cho HSSV đúng đối tượng, đúng chế độ, các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị,... của trường theo đúng các quy định hiện hành;
- Hướng dẫn và cập nhật thường xuyên chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;
- Thực hiện theo dõi quyết toán biên lai thu phí và lệ phí, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của trường tại ngân hàng, kho bạc;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện, trang thiết bị được giao;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung.
- Kiến nghị việc xử lý những vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính của đơn vị, thực hiện các báo cáo theo chức năng nhiệm vụ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tập thể Cán bộ nhân viên phòng Tài chính Kế toán
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 87
  • Hôm nay: 342
  • Hôm qua: 1,057
  • Tuần này: 1,399
  • Tuần trước: 7,693
  • Tháng này: 323,685
  • Tháng trước: 301,128
  • Tất cả: 3,936,350
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280