CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1
 
1. Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp                        
2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:
- Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ phù hợp với nghề, không mắc các bệnh truyền nhiễm và tệ nạn xã hội;
- Tốt nghiệp THCS trở lên.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.
3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:
3.1. Mô tả về khoá học
Khoá học bao gồm 03 (ba) mô đun chuyên môn nghề nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp và sử dụng một số phần mềm kế toán để đáp ứng yêu cầu công việc.
3.2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo nhằm mục tiêu đào tạo ra những người lao động có trình độ về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe đáp ứng được yêu cầu của nghề.
4. Danh mục số lượng, thời lượng các mô - đun:
 
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Số tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập Kiểm tra
MĐ 01 Hạch toán kế toán 2 30 17 12 1
MĐ 02 Kế toán doanh nghiệp 5 90 50 36 4
MĐ 03 Thực hành kế toán doanh nghiệp 6 180 0 178 2
  Tổng cộng: 13 300 67 226 7
5. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và trách nhiệm:
5.1. Khối lượng kiến thức:
Khối lượng kiến thức là 03 (ba) mô đun đào tạo, với thời gian thực học là 300 giờ, được thực hiện 03 tháng.
5.2. Kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết khác.
- Kiến thức:
+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán;
+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;
+ Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;
+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật;
+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
- Thái độ:
+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao;
+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.
5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;
- Có Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;
- Cập nhật được kiến thức, sáng tạo trong công việc.
6. Thời gian của khóa học
- Thời gian toàn khoá: 03 tháng
- Thời gian thực học: 12 tuần
- Tổng thời gian toàn khóa: 300 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 67 giờ
+ Thời gian học thực hành, thực tập: 226 giờ
+  Thời gian thi kiểm tra kết thúc mô đun: 07 giờ
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
7.1. Quy trình đào tạo
- Xác định nhu cầu đào tạo: Xác định chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh
- Lập kế hoạch đào tạo
- Thực hiện đào tạo
- Đánh giá, hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo thực tế sản xuất.
7.2. Điều kiện tốt nghiệp: Theo điều 27 về công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
8. Phương pháp và thang điểm đánh giá:
8.1. Phương pháp đánh giá:
Thực hiện theo điều 24, 25, 26 và 27 về xét và công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
8.2. Thang điểm đánh giá:
Kết quả thi kết thúc mô - đun, điểm tổng kết khoá học được đánh giá theo phương pháp tính điểm và dùng thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số;
9. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo
9.1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho các mô đun đào tạo nghề:
Thời gian của khoá học được thực hiện là 03 tháng, gồm 3 mô đun đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại bảng mục 4.
9.2. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Thực hiện theo điều 26 và 27 về xét và công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Vận hành cần trục
Vận hành cầu trục
Vận hành máy nâng hàng
Vận hành máy xúc
Vận hành máy ủi
Vận hành máy san
Vận hành máy đóng cọc
Vận hành máy khoan cọc nhồi
Tin học ứng dụng
Vận hành dây chuyền sản xuất tấm lợp
Vận hành máy nén khí
Vận hành cần trục tháp
Vận hành máy vận thăng
Vận hành máy trạm trộn bê tông
Vận hành thiết bị áp lực
Gia công lắp dựng và tháo dỡ khuôn ván giàn giáo
Vận hành nồi hơi, lò hơi
Kỹ thuật lạnh
Vận hành máy lu
May công nghiệp
Kỹ thuật xây dựng
Sửa chữa điện và điên lạnh ô tô
Sửa chữa máy thi công xây dựng
Vận hành máy khoan nổ mìn
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 15
  • Hôm nay: 504
  • Hôm qua: 1,584
  • Tuần này: 504
  • Tuần trước: 9,644
  • Tháng này: 435,480
  • Tháng trước: 386,915
  • Tất cả: 3,879,446
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280