CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 Năm 2011
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình Gầm thiết bị cần trục 4/2011 - 12/2011 ThS.Phùng Văn Điển - CN
ThS. Hà Văn Long -  TK
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ks. Vũ Xuân Thăng
CN. Trần Đình Hải
Bộ Xây dựng Giáo trình Gầm thiết bị cần trục
Năm 2012
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình gầm và thiết bị Máy xúc 4/2012 - 10/2013 Ks. Nguyễn Đông Phong - CN
ThS. Nguyễn Văn Hoạt - TK
Ks. Trần Văn Tuấn
Ks. Vũ Xuân Thăng
CN. Nguyễn Văn Thành
Bộ Xây dựng Giáo trình gầm và thiết bị Máy xúc
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình gầm thiết bị máy nâng hàng 4/2012 - 12/2012 Ks. Vũ Đình Sơn - CN
ThS. Nguyễn Thanh Bình - TK
CN. Hoàng Quang Tuệ
Ks. Đinh Văn Hiếu
Bộ Xây dựng Giáo trình gầm thiết bị máy nâng hàng
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động 4/2012 - 12/2012 Ks. Hà Văn Long - CN
Ks. Lương Văn Đoạt -TK
Ks. Bùi Văn Phong
Ks. Nguyễn Hữu Cẩn
Bộ Xây dựng Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun PLC cơ bản 4/2012 - 10/2013 Ks. Nguyễn Thành Chương - CN
Ks. Ngô Văn Khuyến
Ks. Nguyễn Thị Dung
Bộ Xây dựng Giáo trình mô đun PLC cơ bản
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun PLC nâng cao 4/2012 - 10/2013 Ks. Giang Hồng Nguyên
Ks. Nguyễn Xuân Phước
CN. Lê Thị Hoa
Bộ Xây dựng Giáo trình mô đun PLC nâng cao
Năm 2013
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Xây dựng chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Vận hành Cần, cầu trục 10/2013 - 12/2013
 
ThS.Phùng Văn Điển - CN
Ks. Nguyễn Đông Phong
ThS. Hà Văn Long - TK
Ks.Dương Văn Minh
Ks. Nguyễn Văn Sáu
Tổng cục DN Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề nghề Vận hành Cần, cầu trục
Năm 2014
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Xây dựng chương  trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề Vận hành máy xây dựng
6/2014 - 12/2014
 
 
Ks. Nguyễn Đông Phong - CN
Ks.Dương Văn Minh
ThS. Hà Văn Long - TK
ThS.Trần Văn Tuấn
ThS.Nguyễn Văn Tuyển
Ks.Phan Trung Kiên
Ks.Lê Văn Hoặc
Tổng cục DN Chương  trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp trình
 độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề Vận hành máy xây dựng
Xây dựng ch­ương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho nghề Sửa chữa máy nâng chuyển
8/2014 - 12/2014
 
ThS. Phùng Văn Điển - CN
Ks. Lương Văn Đoạt - TK
Ks. Nguyễn Xuân Lợi
Ks. Lương Mạnh Dũng
Ks. Bùi Bá Hải
Ks. Lê Văn Quang
Ks. Nguyễn Anh Tuấn
Ks. Nguyễn Tiến Dũng
Tổng cục DN Ch­ương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho nghề Sửa chữa máy nâng chuyển
Năm 2015
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu xây dựng chương trình, viết giáo trình về ATLĐ, VSLĐ cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng 02/2015 - 12/2015 ThS. Phùng Văn Điển  - CN
ThS. Nguyễn Thanh Bình - TK
ThS. Trần Đình Tuấn
ThS. Vũ Đình Sơn
Ks. Nguyễn Thành Chương
Ks. Nguyễn Thành Long
 
Bộ Xây dựng Giáo trình về ATLĐ, VSLĐ cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình Robot hàn ba bậc tự do phục vụ đào tạo nghề hàn
 
02/2015 - 12/2015 ThS. Vũ Đức thuyến  - CN
CN. Nguyễn Việt Hà - TK
CN. Nguyễn Anh Đức
Ks. Vũ Văn Đức
CN. Nguyễn văn Lịch
Bộ Xây dựng
Mô hình Robot hàn ba bậc tự do phục vụ đào tạo nghề Hàn
Xây dựng chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí 9/2015 - 12/2015 ThS. Phùng Văn Điển - CN
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ths.Nguyễn Văn Hoạt - TK
ThS. Hà Văn Long
CN.Nguyễn Việt Hà
Tổng cục Dạy nghề Chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí
Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng
2015 - 2016
 
ThS. Nguyễn Thanh Bình  - CN
ThS. Phùng Văn Điển
ThS. Vũ Đức Thuyến - TK
Ks. Hà Văn Long
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ks. Nguyễn Thành Long
Bộ Xây dựng Thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng
 Năm 2016
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu xây dựng mô hình nồi hơi công nghiệp 5/2016 - 6/2017 ThS. Nguyễn Thanh Bình - CN
ThS.  Nguyễn Tiến Dũng - TK
ThS. Trần Đình Tuấn
ThS. Nguyễn Văn Hoạt
Ks. Nguyễn Thành Chương
Ks. Nguyễn Anh Đức
Ks. Vũ Xuân Thăng
Cn. Trần Đình Hải
Bộ Xây dựng Mô hình nồi hơi công nghiệp
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình cần trục tháp phục vụ đào tạo nghề vận hành cần, cầu trục 5/2016 - 6/2017 ThS. Phùng Văn Điển - CN
ThS. Vũ Đình Sơn  - TK
Ks. Nguyễn Đông Phong
ThS. Vũ Đức Thuyến
Ks. Trần Hữu Cẩn
ThS. Nguyễn Thị Vân
ThS. Hà Văn Long
Cn. Trần Đình Hải 
Bộ Xây dựng Mô hình cần trục tháp phục vụ đào tạo nghề vận hành cần, cầu trục
 Năm 2017
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu thiết kế và xây dựng quy trình công nghệ chế tạo hoàn chỉnh bộ Rotuyn giằng cầu cho xe tải 15 tấn dùng giảng dạy cho nghề công nghệ ô tô ở các trường dạy nghề thuộc ngành xây dựng 6/2017 - 5/2018 ThS. Nguyễn Thanh Bình - CN
ThS. Hà Văn Long - TK
ThS. Trần Đình Tuấn
ThS. Vũ Đình Sơn
Ks. Lương Văn Đoạt
Ks. Nguyễn Thành Long
ThS. Nguyễn Văn Lịch
Cn. Nguyễn Thị Minh Thu
Bộ Xây dựng Bộ Rotuyn giằng cầu cho xe tải 15 tấn
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống băng tải phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và chất liệu ứng dụng vào đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề 6/2017 - 12/2017 Ks. Nguyễn Thành Chương - CN
ThS. Đỗ Thị Hồng - TK
Ks. Ngô Văn Khuyến
ThS. Vũ Đức Thuyến
ThS. Nguyễn Thị Vân
ThS. Nguyễn Anh Đức
Cn. Đặng Thị Ngọc
 
Bộ Xây dựng Mô hình hệ thống băng tải phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và chất liệu
  Năm 2019
Tên đề tài Thời gian thực hiện Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Ứng dụng đào tạo trực tuyến Elearning trong việc xây dựng hạ tầng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực (4.0) 7/2019 - 6/2020 ThS. Nguyễn Thanh Bình - CN
ThS. Đỗ Thị Hồng - TK
ThS. Vũ Đức Thuyến
ThS. Nguyễn Văn Hoạt
ThS. Hoàng Quang Tuệ
Ks. Phạm Tiến Mạnh
Ks. Trần Thị Nhung
Ks. Lương Văn Đoạt
Cn. Đặng Thị Ngọc
Bộ Xây dựng Cổng thông tin đào tạo trực tuyến, Học liệu nghề Công nghệ ô tô
 
 
 
 
Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng, trung cấp 6/2019 ÷ 12/2019 ThS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Hà Văn Long
Ks. Ngô Văn Khuyến
ThS. Vũ Đình Sơn
Ks. Vũ Văn Đức
ThS. Nguyễn Anh Đức
Ks. Vân Quốc Bình
Ks. Trần Trí Hiếu
Tổng Cục GDNN Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng, trung cấp
Xây dựng định mức kinh tế  kỹ thuật về đào tạo nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng, trung cấp 6/2019 ÷ 12/2019 ThS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Nguyễn Thị Vân
Ks. Nguyễn Quang Long
Ks. Nguyễn Đông Phong
ThS. Trần Đình Tuấn
Ks. Trần Văn Nghĩa
ThS. Nguyễn Quang Cường
Ks. Phan Trung Kiên
Tổng Cục GDNN Định mức kinh tế  kỹ thuật về đào tạo nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng, trung cấp
 

đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 79
  • Hôm nay: 437
  • Hôm qua: 1,057
  • Tuần này: 1,494
  • Tuần trước: 7,693
  • Tháng này: 323,780
  • Tháng trước: 301,128
  • Tất cả: 3,936,445
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280