CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1
 
1. Tên nghề: Gia công,  lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn giàn giáo
2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:
- Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ phù hợp với nghề, không mắc các bệnh truyền nhiễm và tệ nạn xã hội;
- Tốt nghiệp THCS trở lên.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.
3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:
3.1. Mô tả về khoá học:
Khoá học bao gồm 03 mô đun chuyên môn nghề nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn giàn giáo, thực hiện an toàn lao động trong, trước và sau khi luyện tập.
3.2. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo nhằm đào tạo ra những người lao động có năng lực về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập, có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp.
4. Danh mục số lượng, thời lượng các mô - đun:
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Số tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập Kiểm tra
MĐ 01 Gia công, lắp đặt ván khuôn 4 105 16 85 4
MĐ 02 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha dầm - ô văng 4 105 20 80 5
MĐ 03 Chọn, lắp dựng và tháo dỡ cốppha - giàn giáo 4 90 12 74 4
  Tổng cộng: 12 300 48 239 13
5. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và trách nhiệm:
5.1. Khối lượng kiến thức:
Khối lượng kiến thức là 03 (ba) môđun đào tạo, với thời gian thực học là 330 giờ, được thực hiện trong 03 tháng.
5.2. Kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết khác:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguyên tắc, cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo.
+ Sử dụng được phương tiện dụng cụ, làm được các công việc gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo đảm bảo an toàn, đúng quy trình kỹ thuật;
- Kỹ năng:
+ Khả năng thực hiện gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ và Giáo lắp ghép, giáo ống, giáo tổ hợp.
+ Khả năng đo đạc, xác định vị trí, chi tiết để lắp dựng và tháo dỡ.
+ Sử dụng các loại dụng cụ và trang thiết bị chính xác.
- Thái độ:
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Lao động có kỷ luật, kỹ thuật, sáng tạo.
+ Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc, đáp ứng các công việc của nghề đào tạo.
+ Hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;
- Có Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;
- Cập nhật được kiến thức, sáng tạo trong công việc.
6. Thời gian của khóa học
- Thời gian toàn khoá: 03 tháng
- Thời gian thực học: 12 tuần
- Tổng thời gian toàn khóa: 300 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 48 giờ
+ Thời gian học thực hành, thực tập: 239 giờ
+  Thời gian thi kiểm tra kết thúc mô đun: 13 giờ
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
7.1. Quy trình đào tạo
- Xác định nhu cầu đào tạo: Xác định chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh
- Lập kế hoạch đào tạo
- Thực hiện đào tạo
- Đánh giá, hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo thực tế sản xuất.
7.2. Điều kiện tốt nghiệp: Theo điều 27 về công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
8. Phương pháp và thang điểm đánh giá:
8.1. Phương pháp đánh giá:
Thực hiện theo điều 24, 25, 26 và 27 về xét và công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
8.2. Thang điểm đánh giá:
Kết quả thi kết thúc mô - đun, điểm tổng kết khoá học được đánh giá theo phương pháp tính điểm và dùng thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số;
9. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo
9.1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho các mô đun đào tạo nghề:
Thời gian của khoá học được thực hiện là 03 tháng, gồm 3 mô đun đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại bảng mục 4.
9.2. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:    
Thực hiện theo điều 26 và 27 về xét và công nhận tốt nghiệp của thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung bằng thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018).
 


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Kế toán doanh nghiệp
Vận hành cần trục
Vận hành cầu trục
Vận hành máy nâng hàng
Vận hành máy xúc
Vận hành máy ủi
Vận hành máy san
Vận hành máy đóng cọc
Vận hành máy khoan cọc nhồi
Tin học ứng dụng
Vận hành dây chuyền sản xuất tấm lợp
Vận hành máy nén khí
Vận hành cần trục tháp
Vận hành máy vận thăng
Vận hành máy trạm trộn bê tông
Vận hành thiết bị áp lực
Vận hành nồi hơi, lò hơi
Kỹ thuật lạnh
Vận hành máy lu
May công nghiệp
Kỹ thuật xây dựng
Sửa chữa điện và điên lạnh ô tô
Sửa chữa máy thi công xây dựng
Vận hành máy khoan nổ mìn
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 88
  • Hôm nay: 417
  • Hôm qua: 1,057
  • Tuần này: 1,474
  • Tuần trước: 7,693
  • Tháng này: 323,760
  • Tháng trước: 301,128
  • Tất cả: 3,936,425
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280