CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ - TCĐCGXD  ngày 26/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng)

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 6340302    
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo : Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp:

Mã MH/ MĐ Tên môn học/ mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Kiểm tra
1 2 3 4 5 6 7
I Các môn học chung 22 450 201 222 27
MH 01 Chính trị 5 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 2 30 22 6 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 4 75 36 36 3
MH 05 Tin học 3 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 120 62 50 8
II Các môn học, mô đun chuyên môn 153 3300 1081 2090 129
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 26 435 233 176 26
MH 07 Kinh tế chính trị 4 60 45 11 4
MH 08 Luật kinh tế 2 30 20 8 2
MH 09 Kinh tế vi mô 3 60 20 37 3
MH 10 Anh văn chuyên ngành 4 60 56 - 4
MH 11 Kinh tế vĩ mô 3 60 20 37 3
MH 12 Nguyên lý thống kê 3 45 20 22 3
MH 13 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 22 20 3
MH 14 Hạch toán kế toán 4 75 30 41 4
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 105 2505 688 1735 82
MH 15 Quản trị doanh nghiệp 4 60 27 30 3
MH 16 Thống kê doanh nghiệp 4 60 20 37 3
MH 17 Thuế 4 60 20 37 3
MH 18 Tài chính doanh nghiệp 6 120 54 60 6
MĐ 19 Kế toán doanh nghiệp 1 6 135 45 84 6
MĐ 20 Kế toán doanh nghiệp 2 6 135 45 84 6
MĐ21 Kế toán doanh nghiệp 3 6 135 45 84 6
MĐ 22 Kế toán doanh nghiệp 4 6 150 30 114 6
MH 23 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 60 20 37 3
MH 24 Kế toán quản trị 3 60 27 30 3
MH 25 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 75 25 46 4
MH 26 Kiểm toán 3 60 27 30 3
MĐ 27 Tin học kế toán 3 75 15 57 3
MH 28 Soạn thảo văn bản 3 45 42 - 3
MH 29 Toán kinh tế 4 75 41 30 4
MH 30 Marketing 4 60 56 - 4
MH 31 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 45 42 - 3
MH 32 Lập và phân tích dự án đầu tư 3 60 27 30 3
MH 33 Kế toán thương mại dịch vụ 3 60 20 37 3
MĐ 34 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất 4 105 15 86 4
MĐ 35 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại 3 75 15 57 3
MĐ 36 Thực tập nghề 5 165 30 135 -
MĐ 37 Thực tập tốt nghiệp 14 630 - 630 -
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 22 360 160 179 21
MH 38 Quản trị học 3 45 20 22 3
MH 39 Kinh tế phát triển 3 45 22 20 3
MH 40 Kinh tế quốc tế 3 45 22 20 3
MH 41 Thị trường chứng khoán 4 60 27 30 3
MH 42 Kế toán ngân sách xã, phường 3 60 20 37 3
MH 43 Quản lý ngân sách 3 45 22 20 3
MH 44 Kế toán HTX 3 60 27 30 3
  Tổng cộng 175 3750 1282 2312 156


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Cắt gọt kim loại
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 488
  • Hôm nay: 2,887
  • Hôm qua: 4,871
  • Tuần này: 20,726
  • Tuần trước: 33,014
  • Tháng này: 89,717
  • Tháng trước: 172,808
  • Tất cả: 1,855,451
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
banner trái
banner trái
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280