CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ - TCĐCGXD  ngày 03/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng)

Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 6520227
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Điện công nghiệp:

Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Số tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung 29 435 157 255 23
MH 01 Giáo dục Chính trị 5 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 4 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 5 75 36 35 4
MH 05 Tin học 5 75 15 58 2
MH 06 Tiếng anh 8 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn 113 2515 815 1586 114
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 29 510 265 216 29
MH07 An toàn điện 2 30 22 6 2
MH08 Mạch điện 4 60 40 16 4
MH09 Vẽ kỹ thuật 2 30 22 6 2
MH10 Vẽ điện 2 30 22 6 2
MH11 Vật liệu điện 2 30 24 4 2
MH12 Kỹ năng giao tiếp 2 30 20 8 2
MH13 Tiếng anh chuyên ngành 4 60 25 31 4
MĐ14 AUTOCAD 2 45 15 28 2
MĐ15 Khí cụ điện 3 60 30 27 3
MĐ16 Điện tử cơ bản 4 90 30 56 4
MĐ17 Nguội cơ bản 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn 76 1825 490 1258 77
MĐ18 Điều khiển điện khi nén 4 90 30 56 4
MĐ19 Đo lường điện 4 90 30 56 4
MĐ20 Lắp đặt đường dây 4 90 30 56 4
MĐ21 Máy điện 1 4 90 30 56 4
MĐ22 Máy điện 2 4 90 30 56 4
MĐ23 Cung cấp điện 4 75 15 56 4
MĐ24 Thiết bị điện gia dụng 5 120 30 85 5
MĐ25 Trang bị điện 1 4 90 30 56 4
MĐ26 Trang bị điện 2 4 90 30 56 4
MĐ27 Điện tử công suất 4 90 30 56 4
MĐ28 PLC cơ bản 4 90 30 56 4
MĐ29 Truyền động điện 4 90 30 56 4
MĐ30 Điện tử ứng dụng 3 60 30 27 3
MĐ31 Trang bị điện nâng cao 3 60 15 42 3
MĐ32 PLC nâng cao 5 120 30 85 5
MĐ33 Kỹ thuật xung - số 6 150 40 105 5
MH34 Tổ chức sản xuất 2 30 15 13 2
MĐ35 Thực tập tốt nghiệp 8 310 15 285 10
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 8 180 60 112 8
MĐ36 Kỹ thuật cảm biến 3 60 30 27 3
MĐ37 Bảo vệ rơle 5 120 30 85 5
  Tổng cộng: 142 2950 972 1841 137Công nghệ ôtô
Điện dân dụng
Hàn
Cắt gọt kim loại
Kế toán doanh nghiệp
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 407
  • Hôm nay: 3,224
  • Hôm qua: 4,871
  • Tuần này: 21,063
  • Tuần trước: 33,014
  • Tháng này: 90,054
  • Tháng trước: 172,808
  • Tất cả: 1,855,788
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
banner trái
banner trái
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280