CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ - TCĐN LICOGI ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề LICOGI)
Tên nghề: Công nghệ ô tô
Mã nghề: 50510222
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Công nghệ ôtô:
Mã MH,
Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó

thuyết
Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 450 220 200 30
MH 01 Chính trị 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75 58 13 4
MH 05 Tin học 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 120 60 50 10
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề  3.350 956 2.211 137
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 615 367 211 37
MH 07 Điện kỹ thuật 45 42 0 3
MH 08 Điện tử cơ bản 45 42 0 3
MH 09 Cơ ứng dụng 60 56 0 4
MH 10 Vật liệu học 45 30 12 3
MH 11 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 45 30 12 3
MH 12 Vẽ kỹ thuật 45 30 12 3
MH 13 Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng dụng 45 42 0 3
MH 14 Nhiệt kỹ thuật 45 42 0 3
MH 15 An toàn lao động 30 25 3 2
MH 16 Tổ chức quản lý sản xuất 30 28 0 2
MĐ 17 Thực hành AUTOCAD 45 0 43 2
MĐ 18 Thực hành Nguội cơ bản 90 0 86 4
MĐ 19 Thực hành Hàn cơ bản 45 0 43 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 2.685 585 2.000 100
MĐ 20 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa 75 30 41 4
MĐ 21 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2 150 30 114 6
MĐ 22 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí 90 15 71 4
MĐ 23 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát 105 30 71 4
MĐ 24 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí 105 30 71 4
MĐ 25 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 105 30 71 4
MĐ 26 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 2 150 30 114 6
MĐ 27 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực 150 30 114 6
MĐ 28 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển 90 15 71 4
MĐ 29 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái 60 15 43 2
MĐ 30 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh 105 30 71 4
MĐ 31 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô 190 30 152 8
MĐ 32 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử 105 30 71 4
MĐ 33 Thực tập tại cơ sở sản xuất 2 335 15 312 8
MĐ 34 Nâng cao hiệu quả công việc sửa chữa ô tô 60 30 28 2
MĐ 35 Kỹ thuật kiểm định ô tô 60 30 28 2
MĐ 36 Thực hành mạch điện cơ bản 90 15 71 4
MĐ 37 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén 90 15 71 4
MĐ 38 Kỹ thuật lái ô tô 90 15 71 4
MĐ 39 Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô 120 30 86 4
MĐ 40 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS 120 30 86 4
MĐ 41 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 120 30 86 4
MĐ 42 Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô 120 30 86 4
  Tổng cộng 3.750 1.172 2.411 167
 


Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Cắt gọt kim loại
Kế toán doanh nghiệp
đăng ký xét tuyển trực tuyến
đăng ký sét tuyển online
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 82
  • Hôm nay: 50
  • Hôm qua: 1,480
  • Tuần này: 50
  • Tuần trước: 4,319
  • Tháng này: 15,787
  • Tháng trước: 12,278
  • Tất cả: 142,256
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Contruction (CMC)
Phố Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
cdcgxd.cmc@gmail.com
banner trái