CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ - TCĐN LICOGI ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề LICOGI)
Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 50510302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Điện công nghiệp:
Mã MH,  Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó
Lý thuyết Thực
hành
Kiểm
tra
I Các môn học chung 450 220 200 30
MH 01 Chính trị 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75 58 13 4
MH 05 Tin học 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 120 60 50 10
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 3.300 943 2.167 190
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 445 178 242 25
MH 07 An toàn điện 30 18 11 1
MH 08 Mạch điện 90 45 39 6
MH 09 Vẽ kỹ thuật 30 15 13 2
MĐ 10 Vẽ điện 30 10 18 2
MH 11 Vật liệu điện 30 15 13 2
MĐ 12 Khí cụ điện 45 20 22 3
MĐ 13 Điện tử cơ bản 150 45 98 7
MĐ 14 Kỹ thuật nguội 40 10 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 2.855 765 1.925 165
MĐ 15 Điều khiển điện khi nén 120 45 70 5
MĐ 16 Đo lường điện 90 30 54 6
MĐ 17 Máy điện 1 240 45 186 9
MH 18 Máy điện 2 60 15 42 3
MĐ 19 Cung cấp điện 90 60 26 4
MH 20 Trang bị điện 1 270 45 210 15
MH 21 Trang bị điện 2 60 15 40 5
MĐ 22 Kỹ thuật xung - số 90 45 42 3
MĐ 23 Tổ chức sản xuất 30 20 8 2
MĐ 24 Kỹ thuật cảm biến 60 45 12 3
MĐ 25 PLC cơ bản 150 45 95 10
MĐ 26 Truyền động điện 150 60 82 8
MĐ 27 Điện tử công suất 105 45 56 4
MĐ28 PLC nâng cao 120 30 83 7
MĐ 29 Thực tập tốt nghiệp 440 0 397 43
MĐ 30 Kỹ thuật lắp đặt điện 150 30 112 8
MĐ 31 Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ 90 30 55 5
MĐ 32 Điện tử ứng dụng 90 30 55 5
MĐ 33 Kỹ thuật lạnh 120 45 69 6
MĐ 34 Thiết bị điện gia dụng 120 45 70 5
MĐ 35 Quấn dây máy điện nâng cao 90 10 77 3
MĐ 36 Bảo vệ rơle 120 30 84 6
                  Tổng cộng 3.750 1.163 2.367 220


Công nghệ ôtô
Điện dân dụng
Hàn
Cắt gọt kim loại
Kế toán doanh nghiệp
đăng ký xét tuyển trực tuyến
đăng ký sét tuyển online
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 87
  • Hôm nay: 55
  • Hôm qua: 1,480
  • Tuần này: 55
  • Tuần trước: 4,319
  • Tháng này: 15,792
  • Tháng trước: 12,278
  • Tất cả: 142,261
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Contruction (CMC)
Phố Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
cdcgxd.cmc@gmail.com
banner trái