CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ - TCĐN LICOGI ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề LICOGI)
Tên nghề: Hàn
Mã nghề: 50510203
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Hàn:
Mã môn học, mô đun Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 450 220 200 30
MH 01 Chính trị 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75 58 13 4
MH 05 Tin học 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 120 60 50 10
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 3.300 969 2.099 232
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 315 159 111 45
MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí 90 30 50 10
MH 08 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 45 24 14 7
MH 09 Vật liệu cơ khí 45 25 13 7
MH 10 Cơ kỹ thuật 60 40 12 8
MH 11 Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp 45 27 11 7
MH 12 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 13 11 6
II.2 Các môn học mô đun chuyên môn nghề 2.985 810 1.988 187
MĐ 13 Chế tạo phôi hàn   150 40 101 9
MĐ 14 Gá lắp kết cấu hàn 60 15 37 8
MĐ 15 Hàn hồ quang tay cơ bản 240 64 162 14
MĐ 16 Hàn hồ quang tay nâng cao 180 8 164 8
MĐ 17 Hàn MIG/MAG cơ bản 90 24 58 8
MĐ 18 Hàn MIG/MAG nâng cao 90 8 76 6
MĐ 19 Hàn TIG cơ bản 90 24 58 8
MH 20 Quy trình hàn 75 30 41 4
MĐ 21 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế 90 77 7 6
MĐ 22 Thực tập sản xuất 270 16 241 13
MĐ 23 Hàn TIG nâng cao 90 4 78 8
MĐ 24 Hàn ống công nghệ cao 165 3 155 7
MĐ 25 Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)   60 10 43 7
MĐ 26 Hàn tự động dưới lớp thuốc   60 22 31 7
MH 27 Tổ chức quản lý sản xuất   45 20 22 3
MĐ 28 Tính toán kết cấu hàn   60 48 4 8
MH 29 Anh văn chuyên ngành 90 40 46 4
MĐ 30 Thực tập tốt nghiệp   180 73 98 9
MĐ 31 Hàn kim loại và hợp kim màu 120 20 94 6
MĐ 32 Hàn khí 240 40 192 8
MĐ 33 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 30 20 6 4
MĐ 34 Robot hàn 120 60 52 8
MĐ 35 Hàn hồ quang tay - thép ống hợp kim. (Xử lý nhiệt trước, trong và sau khi hàn) 180 40 128 12
MH 36 Nâng cao hiệu quả công việc 120 80 36 4
MĐ 37 Hàn hồ quang dây lõi thuốc (FCAW) cơ bản 90 24 58 8
  Tổng cộng 3.750 1.189 2.299 262


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Cắt gọt kim loại
Kế toán doanh nghiệp
đăng ký xét tuyển trực tuyến
đăng ký sét tuyển online
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 90
  • Hôm nay: 58
  • Hôm qua: 1,480
  • Tuần này: 58
  • Tuần trước: 4,319
  • Tháng này: 15,795
  • Tháng trước: 12,278
  • Tất cả: 142,264
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Contruction (CMC)
Phố Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
cdcgxd.cmc@gmail.com
banner trái