Năm 2011 
Tên đề tài Thời gian 
thực hiện
Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình Gầm thiết bị cần trục 4/2011 - 12/2011 ThS.Phùng Văn Điển
ThS. Hà Văn Long
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ks. Vũ Xuân Thăng
CN. Trần Đình Hải
Bộ Xây dựng Giáo trình Gầm thiết bị cần trục
 
 Năm 2012
Tên đề tài Thời gian
 thực hiện
Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình gầm và thiết bị Máy xúc 4/2012 - 10/2013 Ks. Nguyễn Đông Phong
ThS. Nguyễn Văn Hoạt
Ks. Trần Văn Tuấn
Ks. Vũ Xuân Thăng
CN. Nguyễn Văn Thành
Bộ Xây dựng Giáo trình gầm và thiết bị Máy xúc
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình gầm thiết bị máy nâng hàng 4/2012 - 12/2012 Ks. Vũ Đình Sơn
ThS. Nguyễn Thanh Bình
CN. Hoàng Quang Tuệ
Ks. Đinh Văn Hiếu
Bộ Xây dựng Giáo trình gầm thiết bị máy nâng hàng
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động 4/2012 - 12/2012 Ks. Hà Văn Long
Ks. Lương Văn Đoạt
Ks. Bùi Văn Phong
Ks. Trần Hữu Cẩn
Bộ Xây dựng Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun PLC cơ bản 4/2012 - 10/2013 Ks. Giang Hồng Nguyên
Ks. Nguyễn Xuân Phước
CN. Lê Thị Hoa
Bộ Xây dựng Giáo trình mô đun PLC cơ bản
Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun PLC nâng cao 4/2012 - 10/2013  Ks. Nguyễn Thành Chương
 Ks. Ngô Văn Khuyến
 Ks. Nguyễn Thị Dung
Bộ Xây dựng Giáo trình mô đun PLC nâng cao
 
Năm 2013
Tên đề tài Thời gian 
thực hiện
Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Xây dựng chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Vận hành Cần, cầu trục 10/2013 - 12/2013
 
ThS.Phùng Văn Điển
Ks. Nguyễn Đông Phong
ThS. Hà Văn Long
Ks.Dương Văn Minh
Ks. Nguyễn Văn Sáu
Tổng cục DN Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề nghề Vận hành Cần, cầu trục
 
Năm 2014
Tên đề tài Thời gian 
thực hiện
Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Xây dựng chương  trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề Vận hành máy xây dựng 6/2014 - 12/2014
 
 
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ks.Dương Văn Minh
ThS. Hà Văn Long
ThS.Trần Văn Tuấn
ThS.Nguyễn Văn Tuyển
Ks.Phan Trung Kiên
Ks.Lê Văn Hoặc
Lê Đức Mậu
Lê Văn Hoàn
Tổng cục DN Chương  trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp trình
 độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề Vận hành máy xây dựng
Hợp đồng xây dựng chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho nghề Sửa chữa máy nâng chuyển 8/2014 - 12/2014 ThS. Phùng Văn Điển
Ks. Lương Văn Đoạt
Nguyễn Đông
PhongNguyễn Xuân Lợi
Lương Mạnh Dũng
Bùi Bá Hải
Lê Văn Quang
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Tiến Dũng
Tổng cục DN  Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho nghề Sửa chữa máy nâng chuyển
 
 
  Năm 2015
Tên đề tài Thời gian 
thực hiện
Thành viên Cấp đề tài Sản phẩm đề tài
Nghiên cứu xây dựng chương trình, viết giáo trình về ATLĐ, VSLĐ cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng 02/2015 - 12/2015 ThS. Phùng Văn Điển
ThS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Trần Đình Tuấn
ThS. Vũ Đình Sơn
Ks. Nguyễn Thành Chương
Ks. Nguyễn Thành Long
 
Bộ Xây dựng Giáo trình về ATLĐ, VSLĐ cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng
Hợp đồng KHCN Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình Robot hàn ba bậc tự do phục vụ đào tạo nghề hàn 02/2015 - 12/2015 ThS. Vũ Đức thuyến
CN. Nguyễn Việt Hà
CN. Nguyễn Anh Đức
Ks. Vũ Văn Đức
CN. Nguyễn văn Lịch
Bộ Xây dựng Mô hình Robot hàn ba bậc tự do phục vụ đào tạo nghề hàn
Xây dựng chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí 9/2016 - 12/2016 ThS. Phùng Văn Điển
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ths.Nguyễn Văn Hoạt
ThS. Hà Văn Long
CN.Nguyễn Việt Hà
Tổng cục Dạy nghề Chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí
Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng 2015 - 2016
 
ThS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Phùng Văn Điển
ThS. Vũ Đức Thuyến
Ks. Hà Văn Long
Ks. Nguyễn Đông Phong
Ks. Nguyễn Thành Long
Bộ Xây dựng Thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng
 

đăng ký xét tuyển trực tuyến
đăng ký sét tuyển online
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 2
  • Hôm nay: 356
  • Hôm qua: 305
  • Tuần này: 661
  • Tuần trước: 3,593
  • Tháng này: 16,815
  • Tháng trước: 24,380
  • Tất cả: 252,762
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Contruction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
banner trái
banner trái
Đóng video [X]