CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ - TCĐCGXD ngày 26/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng)
Tên nghề: Cắt gọt kim loại
Mã nghề:
6520121
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng.
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Cắt gọt kim loại:

Mã MH/MĐ Tên môn học/ Mô đun Số tín chỉ Thời gian  đào tạo (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/
Kiểm tra
I Các môn học chung 30 450 201 222 27
MH 01 Chính trị 6 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 2 30 22 6 2
MH 03 Giáo dục thể chất 4 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 5 75 36 36 3
MH 05 Tin học 5 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 8 120 62 50 8
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 93 2514 687 1702 125
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 31 540 324 186 30
MH 07 Vẽ kỹ thuật 4 60 28 29 3
MĐ 08 Autocad 1 30 10 18 2
MH 09 Cơ lý thuyết 3 45 34 8 3
MH 10 Sức bền vật liệu 3 45 36 6 3
MH 11 Dung sai - Đo lường kỹ thuật 3 45 34 8 3
MH 12 Vật liệu cơ khí 3 45 40 2 3
MH 13 Nguyên lý - Chi tiết máy 3 45 34 8 3
MH 14 Kỹ thuật điện - điện tử 3 45 37 5 3
MH 15 An toàn lao động 2 30 28 0 2
MH 16 Quản trị doanh nghiệp 2 30 19 9 2
MĐ 17 Nguội cơ bản 2 75 14 60 1
MĐ 18 Solid works 2 45 10 33 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 40 1359 251 1049 59
MH 19 Nguyên lý cắt 2 45 34 8 3
MH 20 Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số số 2 30 20 8 2
MH 21 Đồ gá 3 45 34 8 3
MH 22 Công nghệ chế tạo máy 2 45 34 8 3
MĐ 23 Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài có l ≤ 10d 2 72 10 60 2
MĐ 24 Tiện rãnh, tiện cắt đứt 1 30 5 24 1
MĐ 25 Tiện lỗ 1 45 6 38 1
MĐ 26 Khoét, doa lỗ trên máy tiện 1 30 6 22 2
MĐ 27 Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng 2 80 10 67 3
MĐ 28 Phay, bào mặt phẳng bậc 1 45 8 35 2
MĐ 29 Phay, bào rãnh, cắt đứt 1 45 8 35 2
MĐ 30 Tiện côn 1 45 10 33 2
MĐ 31 Phay, bào rãnh chốt đuôi én 2 60 12 46 2
MĐ 32 Tiện ren tam giác 2 60 12 46 2
MĐ 33 Tiên ren vuông 1 36 6 29 1
MĐ 34 Tiện ren thang 1 36 6 29 1
MĐ 35 Phay đa giác 1 30 6 23 1
MĐ 36 Phay bánh răng trụ răng thẳng 1 45 6 38 1
MĐ 37 Phay bánh răng trụ răng nghiêng,  rãnh xoắn 1 45 6 38 1
MĐ 38 Tiện CNC cơ bản 1 45 6 37 2
MĐ 39 Phay CNC cơ bản 1 45 6 37 2
MĐ 40 Thực tập tốt nghiệp 10 400   380 20
III Môn học, mô đun tự chọn 22 615 112 467 36
MH 41 Tiếng Hàn 6 90 46 39 5
MH 42 Tiếng anh chuyên ngành 2 30 20 8 2
MĐ 43 Kỹ thuật Hàn 2 60 12 46 2
MĐ 44 Lăn nhám, lăn ép 1 45 6 38 1
MĐ 45 Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp 2 70 12 56 2
MĐ 46 Mài mặt phẳng 2 60 12 46 2
MĐ 47 Tiện Phay CNC nâng cao 2 60 4 54 2
MĐ 48 Thực tập nghề nghiệp 5 200   180 20
  Tổng cộng 123 2964 888 1924 152


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Kế toán doanh nghiệp
đăng ký xét tuyển trực tuyến

Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 157
  • Hôm nay: 237
  • Hôm qua: 510
  • Tuần này: 1,370
  • Tuần trước: 4,053
  • Tháng này: 60,068
  • Tháng trước: 64,702
  • Tất cả: 721,404
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
banner trái
banner trái
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280