BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LICOGI 
Số………/TB - TCĐN - TTĐGKNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
Chí Linh, ngày 12 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Licogi được Tổng cục dạy nghề cấp giấy chứng nhận cho phép tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các học sinh Trung cấp nghề(TCN) sinh viên Cao đẳng nghề(CĐN) mới tốt nghiệp và các giáo viên TCN, CĐN và Trung tâm dạy nghề. Theo chỉ tiêu được Tổng cục Dạy nghề phân bổ, Trường Cao đẳng nghề Licogi sẽ tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2016 - 2017 cụ thể như sau:
1. Nghề đánh giá:
 - Công nghệ ô tô
 - Vận hành Cần trục 
2. Trình độ đánh giá:
- Nghề Công nghệ ô tô bậc 1, bậc 2, bậc 3
- Nghề Vận hành cần trục bậc 1, bậc 2
3. Số lượng thí sinh: 60 thí sinh cho 2 nghề (Công nghệ ôtô và Cần trục)
4. Đối tượng dự thi: thí sinh dự thi trình độ kỹ năng nghề các bậc theo quy định tại khoản 1,2,3 điều 7 Thông tư số 15/2011/TT – BLĐTBXH.
4.1. Thí sinh dự thi trình độ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:
a) Đã học hết chương trình dạy nghề sơ cấp
b) Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 1 năm
4.2. Đối với người đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ bậc 2 cần có ít nhất một trong những điều kiện sau đây:
a) Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề.
b) Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc có ít nhất một trong các loại chứng chỉ sau: Chứng chỉ sơ sơ cấp nghề, chứng chỉ nghề và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp.
c) Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 04 năm.
4.3. Đối với người đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng bậc 3 cần có ít nhất một trong những điều kiện sau đây
a) Đã học xong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng hoặc chương trình cao đẳng cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề.
b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có ít nhất một trong các loại bằng sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng nghề, bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật (sau đây gọi chung là bằng tốt nghiệp trung cấp) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp
c) Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 06 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp.
d) Có thời gian làm việc đúng nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề ít nhất 08 năm.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:           
- Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có dán ảnh(3x4) và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu;
- 02 ảnh (3x4) 
- Một bản sao có công chứng một trong các loại văn bằng, chứng chỉ giấy tờ để chứng minh điều kiện quy định tại mục 4 (Đối tượng thí sinh dự thi)
6. Lệ phí dự thi: 1.000.000 đồng
7. Lệ phí làm chứng chỉ: 200.000 đồng/thí sinh.
8. Hạn nộp hồ sơ:
Trung tâm tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh kể từ ngày được thông báo sau đó sẽ tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho các thí sinh dự thi.
9. Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Trường Cao đẳng nghề Licogi (Khu dân cư Thái học 3, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương)
Điện thoại: 0220.3885.513                    Fax: 02203 883 019.
Email: tranhuucanlicogi@gmai.com
Trân trọng thông báo!
 
                                                                       
Tin bài khác

Thông báo tuyển sinh lái xe môtô hạng A1

Thông báo tuyển sinh khóa 42 năm 2018

đăng ký xét tuyển trực tuyến
đăng ký sét tuyển online
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 43
  • Hôm nay: 257
  • Hôm qua: 612
  • Tuần này: 869
  • Tuần trước: 4,036
  • Tháng này: 6,845
  • Tháng trước: 10,150
  • Tất cả: 71,734
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Contruction (CMC)
Phố Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
cdcgxd.cmc@gmail.com